Kawan-Kawan Saya

Friday, May 01, 2009

kenapa perlu ada takaful?

Oleh perunding takafulsesetengah dari kita beranggapan membuat bayaran kepada syarikat penanggung risiko adalah sesuatu yang tidak perlu dan membebankan.

Takaful adalah suatu prinsip mengguna pakai sistem syariah Islam yang mudharabah atau berkongsi untung/ risiko dan menderma.

Walaupun begitu konsep Insurans dan takaful jauh berbeza. Konsep insurans / konvensional amalkan unsur riba ( Untung kadar faedah), maisir ( was-was) dan gharar (ketidaktentuan).

Takaful dan pembeli takaful akan berkongsi keuntungan dan risiko secara bersama.

Terdapat mode polisi wang caruman yang dibayar oleh pembeli takaful.
perlindungan, pelaburan dan pendidikan.

Paling penting Syarikat Takaful Prudential BSN menawarkan kad perubatan yang boleh diguna dimana-mana pusat perubatan swasta atau pusat rawatan panel yang profesional.

1 comment:

KasiH said...

Menarik laaa...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...